Geert De Vetter Photography
Alle foto’s op deze website zijn eigendom van de genoemde fotograaf. Voor gebruik is zijn toestemming nodig onder zijn voorwaarden. All pictures on this website are property of the photographer listed. For use the photographer’s permission is required by his terms.
Welkom op mijn website. Na mijn drukke actieve loopbaan tot eind 2010 diende ik een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit werd fotografie, iets waar ik voorheen niets van afwist. Gedurende 3 jaar heb ik diverse cursussen gevolgd. Uiteindelijk evolueerde ik naar natuurfotografie wat mijn passie is geworden. Dank voor uw interesse en geniet mee van wat ik in beeld heb gebracht. Welcome to my website. After my busy active career until the end of 2010, I had to go for a new challenge. This was photography, which I previously knew nothing about. I have been attended several courses for 3 years. Finally I evolved into nature photography which became my passion. Thanks for your interest. Enjoy of what I have visualized.